Opret/ret optælling af kollegamotion

Du kan ikke længere indtaste/rette i kollegamotionsoptællingen, da datoen for indberetning er overskredet.